Contributieoverzicht

Beste leden,

We moeten helaas de contributie per 01-01-2024 verhogen. We hebben dit zolang mogelijk proberen uit te stellen. Maar door het teruglopende aantal leden en de stijgende kosten moet het nu toch gebeuren. Gemiddeld gaat de contributie € 2,50 per maand omhoog.
We hopen op uw begrip. En dat de sportvereniging zo nog vele jaren kan blijven bestaan.

Met vriendelijke groet,

Robert van Noord
Penningmeester SV De Brug


Hieronder is het contributieoverzicht per 01-01-2024 van SV de Brug te vinden.
De bondscontributie voor de KNGU en de NEVOBO wordt niet meer apart in rekening gebracht, maar is bij de contributie voor de activiteit ondergebracht.
De contributie wordt per automatische incasso van uw rekening afgeschreven.

Bij uw inschrijving vult u een machtigingsformulier in waarin u kunt aangeven per maand, kwartaal, half jaar of jaar te betalen.
Het bankrekeningnummer van SV De Brug is NL47RABO0312208065.

Contributieoverzicht:

Contributie
periode
maand kwartaal half jaar jaar
Kleutergym
Kindergym
€ 11,- € 32,- € 62,- € 120,-
Jeugdgym
( 8-10 jaar)
Tienergym
(11-… jaar)          
€ 11,- € 32,- € 62,- € 120,-

Dames
Combi Fit

Gym 55+

€ 15,- € 44,- € 86,- € 168,-
Volleybal
vanaf 16 jaar
€ 15,- €  44,- € 86,- € 168,-
2e activiteit € 5,50 € 16,- € 31,- € 60,-

Bovenstaand overzicht is onder voorbehoud van typefouten. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen.