Contributieoverzicht

Hieronder is het contributieoverzicht 2022 van SV de Brug te vinden.
De bondscontributie voor de KNGU en de NEVOBO wordt niet meer apart in rekening gebracht, maar is bij de contributie voor de activiteit ondergebracht.
De contributie wordt per automatische incasso van uw rekening afgeschreven.

Bij uw inschrijving vult u een machtigingsformulier in waarin u kunt aangeven per maand, kwartaal, half jaar of jaar te betalen.
Het bankrekeningnummer van SV De Brug is NL47RABO0312208065.

Contributieoverzicht:

Contributie
periode
maand kwartaal half jaar jaar
Kleutergym
Kindergym
€ 8 € 23 € 44 € 84
Jeugdgym
( 8-10 jaar)
Tienergym
(11-… jaar)          
€ 9 € 26 € 50 € 96

Dames
Combi Fit

Gym 55+

€ 13 € 38 € 72 € 128
Cool Moves
Volleybal
(vanaf 6 jaar)
€ 11 € 32 € 60 € 108
Volleybal
vanaf 16 jaar
€ 13 €  38 € 72 € 128
2e activiteit € 5,50 € 16,50 € 33 € 66

Bovenstaand overzicht is onder voorbehoud van typefouten. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen.